Naturgas

Rosenkjær VVS klarer både service og installation af naturgasanlæg på store dele af Fyn

Hvad er naturgas?

Naturgas er et fossilt brændstof og er tredjestørste energikilde i verdenen. I Danmark udvinder man gassen fra gasfelter i Nordsøen, som via ledninger under vandet fører det til gasnettet, så vi kan bruge det. Naturgas består primært metangas, som faktisk er en værre drivhusgas end CO2, men naturgasanlægget sørger for at afbrænde metangassen fuldstændig væk. Så på trods af der bruges en stærkere gas, udledes der på trods af det mindre CO2. 

Er naturgas bedre for miljøet end olie og kul?

Ja. Får du installeret naturgas, vil du udlede ca. halvt så meget CO2 end du gjorde da du have olie -og kulfyr. Naturgas er faktisk det mest miljøvenlige fossile brændstof. En anden fordel ved at anvende naturgas til opvarmning af vand og af sin bolig, er at naturgas ikke danner affaldsrester, såsom aske fra afbrændingen af kul.

Men man kommer ikke udenom at vedvarende energi fra solceller og varmepumper er endnu bedre for miljøet end de fossile brændstoffer. Men det er ikke altid muligt at få installeret disse løsninger og det kan også værre et økonomisk problem, der vil stå i vejen for det. Derfor vil naturgas være en god mellemløsning.

Hvad koster et naturgasanlæg i forbrug?

Naturgaspriser varierer og er afhængig af udbud og efterspørgsmål. Er efterspørgslen høj, som den ville være hvis vi fik en meget kold vinter, så vil prisen stige. Får vi derimod en mild vinter, vil efterspørgslen af naturgassen være mindre og lageret af gas vil være større, hvilket vil drive prisen ned.

Naturgasprisen afhænger også af andre ting end bare vind og vejr. Gasprisen kan sammenlignes med aktier, hvor usikkerhed i verdenen vil kunne influere prisen i begge retninger. Men der vil ikke være gigantiske svingninger, så man bør ikke bekymre sig for meget om det. Flere gasleverandører tilbyder også en fast naturgaspris pr. m3, så man bedre kan udregne sit forventede forbrug og ikke bekymre sig om disse svingninger.  

Prisen på naturgas pr m3 ligger omkring 5 til 5,5kr, men ændrer sig som sagt en smule hele tiden afhængig af vind og vejr. Som ved alle andre varmekilder, vil dit forbrug også afhænge af standen og størrelsen af din bolig, af gasfyrets alder og efter årstiderne. 

Men naturgas er og forbliver at være, en langt bedre varmekilde end olie og kul. Med naturgas vil du kunne spare op til 10.000-15.000 kr. om året.

Installation og service af naturgasanlæg

Naturgas er en miljøvenlig og billig form for opvarmning, som er let at bruge i hverdagen.Har du i dag et oliefyr, vil du kunne spare helt op til 25% på din varmeregning, med et moderne naturgasfyr.

Hos Bedre Energi Gelsted, har vi solide kompetencer og mange års erfaring med:

  • nyetablering af naturgasinstallationer herunder bl.a. nyt gasfyr
  • vedligeholdelse af naturgasinstallationer
  • renovering af eksisterende naturgasinstallationer
  • servicering og regelmæssig service

Vi udfører desuden ovenstående opgaver for både private og erhvervskunder.

Husk at tjekke dit nuværende naturgasanlæg

Det kan være en god ide, at sikre at dit naturgasanlæg er moderniseret. Den nyere gaskedelteknologi er nemlig væsentligt mere effektiv end ældre gaskedler, da den har mere præcis styring og drift. Du kan for eksempel overveje en kondenserende kedel, som med dens forbedret egenskaber, kan give besparelser helt op til 30% på din varmeregning.

Her installerer vi naturgas

Vi udfører installation og service af naturgasanlæg for private og erhvervskunder i Gelsted og omliggende byer, herunder det meste af Vestfyn og Odense.

Læs også om: